جلسه-پنجم-لباس-مناسب-برای-فرم-بدن-شما

جلسه پنجم: لباس مناسب برای فرم بدن شما

در این قسمت از آکادمی شقایق تفرشی در رابطه با لباس مناسب برای فرم بدن شما صحبت خواهیم کرد. از چه لباس مناسب برای فرم بدن شما ما شکل بدن انسان در چهار بخش توصیف می کنیم…

ادامه مطلب